Jaarboeken

Sinds 2007 geeft Ars et Mathesis een jaarboek uit telkens gewijd aan één of meer kunstenaars. Het jaarboek verschijnt in november van het betreffende jaar. Donateurs die de jaarlijkse Ars et Mathesis-dag bezoeken krijgen dit ter plekke uitgereikt. Andere donateurs krijgen het jaarboek rond de feestdagen toegestuurd.
De jaarboeken zijn ook te bestellen bij het secretariaat. 
De jaarboeken kosten €10 per stuk, exclusief een bijdrage in de verzendkosten van € 4,00.  (Verzenkosten buiten Nederland € 8,25 .)

Overzicht jaarboeken

Jaarboek 2007

Jaarboek 2008

Jaarboek 2009

Jaarboek 2010

Jaarboek 2011

jaarboek 2012

Jaarboek 2013

Jaarboek 2014

Jaarboek 2015

Jaarboek 2016
Jaarboek 2017 Jaarboek 2018

Jaarboek 2019
Jaarboek 2020 Jaarboek 2021
Jaarboek 2022 Jaarboek2023