Jaarboek 2020

Roland de Jong Orlando & Ger de Joode

De geometrisch-abstracte sculpturen van Roland de Jong Orlando (veelal in cortenstaal) zijn opgebouwd uit modules. Die worden volgens een bepaald plan geproduceerd.  Bij het rangschikken van die modules maakt hij soms gebruik van getallenseries (zoals Fibonacci), maar ook spelenderwijs zoekt hij naar mogelijke combinaties, waardoor er verrassende, nieuwe vormen ontstaan. De samengevoegde modules vormen uiteindelijk een nieuw geheel dat meer is dan de som der delen.

Herhaling van steeds dezelfde geometrische motieven komt in het werk van Ger de Joode veelvuldig voor. Met ijzeren regelmaat worden daarbij kleine variaties in motief en kleur uitgevoerd. Dat leidt tot een aantal met elkaar verwante series werken met namen als Rotaties, Alpha en Omega, en Nieuwe Wegen. Pas bij langdurig kijken dringen die kleine variaties langzaam tot je door en krijg je een totaal andere kijk op het schilderij.

 

Dit jaarboek is te bestellen bij het secretariaat. Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van € 4,00. (Verzendkosten buiten Nederland € 8,25 .) Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2020. Bijna uitverkocht, nog slechts enkele exemplaren beschikbaar.