Donateurs

Personen en instellingen kunnen donateur van de Stichting worden.
De minimum donatie voor personen is met ingang van 1 januari 2018 € 25,- per jaar.

Donateurs

  • ontvangen enige malen per jaar een digitale nieuwsbrief;
  • ontvangen 1 x per jaar een jaarboek waarin aandacht besteed wordt aan één of meer kunstenaars die voor hun kunst hun inspiratie vinden in de wiskunde;
  • hebben gratis toegang tot de jaarlijkse Ars et Mathesis-dag;
  • worden uitgenodigd voor gezamenlijke activiteiten. In 2008 was dat bijvoorbeeld een bezoek aan de tentoonstelling “Bridges & Passages” in 8 Friese kerkjes.

Aanmelding en donateursadministratie
Aanmelding als donateur kan per e-mail bij de secretaris info@arsetmathesis.nl en door gelijktijdige storting van de donatie op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk, BIC: ABNANL2A.

Het doorgeven van adreswijzigingen e.d. kan per e-mail bij de secretaris: info@arsetmathesis.nl