Structuren

Beelden buiten van Rinus Roelofs

Op initiatief van de Hengelose kunststichting HeArtpool worden op het stationsplein van Hengelo tot eind november 2020 acht grote beelden van Rinus Roelofs getoond. Zes ervan waren eerder op het plein van het Museum CosmoCaixa in Barcelona te zien. Speciaal voor Hengelo zijn daar twee nieuwe werken aan toegevoegd. Daarnaast staan in de stationshal nog drie kleinere werken die eerder in het Museum Escher in het Paleis te zien waren.

Bij deze tentoonstelling die in april 2020 vanwege de coronacrisis met stille trom van start is gegaan, heeft Ars et Mathesis in de vorm van een extra brochure een publicatie uitgegeven. Donateurs hebben hier samen met het  Jaarboek 2020 recht op, mits zij hun donatie 2020 hebben voldaan. Direct na de virtuele Ars et Mathesis-dag van 21 november 2020 zijn beide publicaties naar de donateurs verzonden.  

Bestellen?
De brochure is te verkrijgen door storting van € 12,00 (inclusief verzenkosten) op rekening NL70 ABNA 0552 7118 96 van de Stichting Ars et Mathesis en een mail naar info@arsetmathesis.nl met naam en adres.
(Voor verzending buiten Nederland € 16,00 op IBAN: NL70 ABNA 0552 7118 96 en BIC: ABNANL2A van de Stichting Ars et Mathesis en een mail met naam en adres naar info@arsetmathesis.nl) Er zijn nog maar enkele exemplaren beschikbaar!