Arthesis

Arthesis was een tijdschrift dat van 1986 t/m 2007 minimaal twee maal per jaar aan donateurs werd gezonden.
Naast mededelingen over activiteiten op het werkterrein van Ars et Mathesis werden artikelen opgenomen die de kunst in de wiskunde of de wiskunde in de kunst illustreren. In 2007 is Arthesis vervangen door het jaarboek aangevuld met de website en digitale nieuwsbrieven. Een greep uit de vele onderwerpen die in die jaren aan bod kwamen:

Afbeelding van de omslag van Arthesis met ingang van het eerste nummer van de 14e jaargang in 2000
De knoop van Koos Verhoeff die het omslag van Arthesis vanaf de 14e jaargang in 2000 sierde. Wilt u weten hoe dat zit, zie dan arthesis09-3 en arthesis09-4.

• moiré
• vierde dimensie
• perspectief
• serendipiteit
• amphografie
• tovervierkanten
• ruimtelijk verstek
• Fibonacci-getallen
• gulden snede
• fractals
• platonische lichamen
• architectuur
• dichtkunst
• Mondriaan en de gulden snede
• sangakus

Bij het 25-jarig bestaan van Ars et Mathesis in 2008 zijn alle 52  nummers van Arthesis op een CD gezet die op de Ars et Mathesis-dag van dat jaar aan de donateurs is uitgereikt. Deze CD is niet verkrijgbaar meer. In plaats daarvan zijn alle nummers met de link hieronder te downloaden.

In dit overzicht zijn alle  verschenen nummers afzonderlijk in pdf-formaat te downloaden.