Jaarboek 2017

Melle Stoel & Carla Feijen

Dit jaarboek is te bestellen bij het secretariaat.
Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van € 4,00. (Verzendkosten buiten Nederland € 8,25 .)
Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2017.