Publicaties

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd een kregen donateurs een CD met alle nummers van Arthesis.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan  in 2008 kregen donateurs een CD met al de verschenen nummers van Arthesis.

Arthesis
Arthesis was een tijdschrift dat van 1986 t/m 2007 minimaal twee maal per jaar aan donateurs werd gezonden.
Naast mededelingen over activiteiten op het werkterrein van Ars et Mathesis werden artikelen opgenomen die de kunst in de wiskunde of de wiskunde in de kunst illustreren.

Jaarboek
Vanaf 2007 wordt elk jaar een brochure uitgegeven, telkens gewijd aan het werk van één of twee kunstenaars.

Nieuwsbrieven
Naast het jaarboek ontvangen donateurs een digitale nieuwsbrief ter aankondiging van de jaarlijkse Ars te Mathesis-dag of andere activiteiten, nieuws en museumtips die verband houden met het werkterrein van Ars et Mathesis.

Bruno’s Column’s
Vanaf 2002 publiceert Hans de Rijk exclusief op de website Bruno’s Column’s. Eerst met de regelmaat van één per maand, later met grotere tussenpozen.