Jaarboek 2019

Samira Boon

Dit jaarboek is  te bestellen bij het secretariaat.
Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van €4,00 (Verzenkosten buiten Nederland € 8,25 ).
Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2019.