Brochures en artikelen

Extra brochures

Naast de jaarboeken worden sinds 2018 incidenteel brochures uitgegeven bij bijzondere gelegenheden zoals bijzondere tentoonstellingen, aparte kunstwerken en dergelijke. Net als de jaarboeken hebben donateurs daar recht op. Voor anderen zijn ze verkrijgbaar tegen geringe kosten en een bijdrage in de verzending. Klik voor informatie daarover op de afzonderlijke brochures. Tot heden zijn verschenen: 

Ode aan M.C. Escher op ’t Bildt (2018);
Structuren, beelden buiten (2020).
Andere brochures zijn in voorbereiding. 

Losse artikelen

Bij het overlijden van Popke Bakker (1946-2020)

Sinds 2018 worden namens Ars et Mathesis artikelen in tijdschriften e.d. verzorgd om de doelstellingen van de stichting wijder uit te dragen. Enkele voorbeelden:

Schipperend tussen ars en mathesis.
In memoriam Frederik van der Blij (1923-2018) mede-oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Ars et Mathesis. Geeft tevens een historisch overzicht van de eerste jaren van Ars et Mathesis. In juni 2018 verschenen in het Nieuw Archief voor Wiskunde.

In Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren verscheen:
Tekenen in Bildtse graanakkers Pythagoras 58 – 6, juni 2019
Worteltrekken in het graan Pythagoras 59 – 1, september 2019
De Doorbraak: Ruimtelijke betegeling Pythagoras 60 – 1, september 2020

In Vector, tijdschrift voor wiskundeonderwijs verscheen:
De Doorbraak: Ruimtelijke betegeling Vector 2 – 9, oktober 2020
Teken aan de wand Vector 4 – 10, februari 2021
Pionier van het dubbelverstek Popke Bakker (1946-2020) Vector 4 – 11, blz 24, mei 2021
De beeldende constructies van Hugo Kairet Vector 4 – 12, blz 17, oktober 2021