Jaarboek 2018

Willem van Dam & Henk Rusman

Pas rond zijn zestigste wijdde Willem van Dam zich actief aan de kunst op het wiskundig-geometrisch vlak. Gefascineerd door het werk van M.C. Escher en Oscar Reutersvärd voelde hij zich in het bijzonder aangetrokken tot constructies (veelal in hout) van zogenaamde onmogelijke figuren in 3D. Zijn werken worden gekenmerkt door een groot vakmanschap en perfectionisme, het resultaat van zijn werkzame leven als meubelmaker en houtbewerker in de luxe jachtenbouw. Een aantal daarvan staan groot uitgevoerd in een park in zijn woonplaats Sassenheim.
Henk Rusman abstraheert als een wetenschappelijk vormonderzoeker de vormen om ons heen. Elementaire wiskundige vormen als cirkel, ovaal en vierkant vormen de basis van zijn onderzoek. Dit leidt tot sculpturen die zonder enige overbodige franje eenvoud en rust uitstralen. Ook zijn opdrachten voor de openbare ruimte worden gekenmerkt door orde, rust en eenvoud. In dit jaarboek kan men zich middels de getoonde werken daarvan laten overtuigen.

Dit jaarboek is nog te bestellen bij het secretariaat.
Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van €4,00 (Verzendkosten buiten Nederland € 8,25 .).
Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2018.