Jaarboek 2021

Herman Coppus & Marco Goldenbeld

Is verschenen op 20 november 2021.

Omdat de Ars et Mathesis-dag op 20 november virtueel was via Zoom, is het naar alle donateurs na die dag zo toegezonden, mits ze hun donatie 2021 hadden voldaan.

Voor anderen is dit Jaarboek te bestellen bij het secretariaat. Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van € 4,00. (Verzendkosten buiten Nederland € 8,25 .) Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2021.