Jaarboek 2021

Herman Coppus & Marco Goldenbeld

Verschijnt op 20 november.

Donateurs die de Ars et Mathesis-dag op 20 november bezoeken krijgen het Jaarboek 2021 daar uitgereikt. Andere donateurs krijgen het na die dag zo spoedig mogelijk toegezonden, mits ze hun donatie 2021 hebben voldaan.

Voor anderen is dit Jaarboek na 20 november te bestellen bij het secretariaat. Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van €3,90. (Verzendkosten buiten Nederland €7,75 .) Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2021.