Jaarboek 2016

jaarboek_2016Het jaarboek 2016 is gewijd aan het werk van Hans Kuiper en Walt van Ballegooijen, beiden bestuurslid van Ars et Mathesis. Zij ontvingen op de Bridges conferentie van 2016 in Finland de Best of Show Award met hun kunstwerk met de verborgen gezichten van Gödel, Escher en Bach. Het ontstaan en de achtergrond van dit kunstwerk worden uit de doeken gedaan. Daarnaast wordt van ieder afzonderlijk ander werk getoond.

Dit jaarboek is te bestellen bij het secretariaat.
Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van € 4,00. (Verzenkosten buiten Nederland € 8,25 .)
Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2016.