Jaarboek 2010

jrbk-2010Henk Crouwel & Bathsheba Grossman

Een schilderij van Henk Crouwel (1930) spreidt rust om zich heen. De vormen en kleuren vloeien als het ware over de begrenzing van het doek. Het zijn geen schilderijen voor een huiskamer; door hun sterke interactie met de omgeving vullen ze een hele muur, al zijn ze meestal niet groter dan een vierkante meter. Crouwel bereikt dit effect door binnen een streng mathematisch kader te werken; de gebruikte verhoudingen van lijnen en vlakken vindt hij in wiskundige reeksen, in hoofdzaak de reeks van Fibonacci.

Als kunstenaar onderzoek ik het gebied tussen kunst en wiskunde. Mijn werk gaat over het leven in drie dimensies: werken met symmetrie en evenwicht, beginnend bij nul op weg naar oneindigheid, en daarbij het steeds weer ontdekken van de schoonheid in de geometrie. Aldus Bathsheba Grossman (1966). Voordat zij haar loopbaan als kunstenaar begon studeerde ze in 1988 cum laude af als wiskundige. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar interesse voor de wiskunde van invloed is op haar creativiteit.
Bathsheba verkoopt haar werk in ongelimiteerde oplage tegen schappelijke prijzen via haar website www.bathsheba.com.

Dit jaarboek is nog te bestellen bij het secretariaat.
Het kost €10 exclusief een bijdrage in  de verzendkosten van € 4,00. (Verzendkosten buiten Nederland € 8,25 .)
Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2010.