Jaarboek 2011

jrbk-2011Karel Vreeburg & Bjarne Jespersen

Stenen beelden binnen hun steen is een goede typering voor het werk van Karel Vreeburg (1951). Hij vindt zijn inspiratie in meetkundige vormen, zoals knopen en banden, waarbij M.C. Escher en de Japanse beeldhouwer Keizo Ushio zijn voorbeelden waren. Vreeburg bouwt zijn beelden veelal op binnen de ruwe steen waaruit ze worden gehakt. Het resultaat is dat het gepolijste beeld opgesloten zit in het ruwe stuk steen dat doorkijkjes biedt naar het beeld. Omhulsel en beeld vormen zo één geheel.

Het werk van Bjarne Jespersen (1947) is ontstaan vanuit zijn wens om zichzelf en anderen te verbazen met het snijden van onmogelijk lijkende objecten uit hout. Onmogelijk lijkend omdat het object uit één stuk hout wordt gesneden, maar uiteindelijk uit meerdere delen bestaat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn werk ontwikkelde zich al snel in de richting van complexe wiskundige objecten ontleend aan de geometrie van veelvlakken, topologie en knopentheorie. Zijn ontwerpen zijn veelal zo klein dat ze gemakkelijk in je zak mee te nemen zijn. Pocket Art dus, of in het Deens Lommekunst. Vandaar zijn website www.lommekunst.dk .

Dit jaarboek is nog te bestellen bij het secretariaat.
Het kost €10 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van € 4,00. (Verzendkosten buiten Nederland € 8,25 .)
Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van jaarboek 2011.