Doel

De stichting opgericht op 16 december 1983 heeft tot doel de belangstelling te bevorderen voor kunst die zijn inspiratie vindt in de wiskunde.

Dit gebeurt onder meer door:

  • het bieden van een platform om informatie te delen
  • nieuwsbrieven
  • bezoek aan tentoonstellingen
  • het organiseren van tentoonstellingen
  • publicatie van boeken en artikelen
  • uitgeven van een jaarboek waarin aandacht voor kunstenaars die hun inspiratie vinden in de wiskunde
  • het organiseren van een jaarlijkse ARS ET MATHESIS-dag

In het decembernummer 2023 van het Nieuw Archief voor Wiskunde blikt Klaas Lakeman, een van de oprichters, terug op veertig inspirerende wiskunstige jaren onder de titel: 40 jaar Ars et Mathesis: Wat bezielt ze?