Koos Verhoeff overleden

Koos Verhoeff

Op 19 maart j.l. is Koos Verhoeff op 91-jarige leeftijd overleden. Koos was van mei 1989 tot juli 1998 bestuurder van Ars et Mathesis. Begin jaren 1980 begon Koos met het ontwerpen van wiskunst waarbij hij zich vooral toelegde op het ruimtelijk verstek. Na zijn pensionering in 1988 heeft dat een grote vlucht genomen. In die jaren ging hij naast het ontwerpen van objecten er toe over om ze zelf te maken. Zo groeide hij uit tot de kunstenaar van het ruimtelijk verstek.
In zijn eerste jaren als bestuurder heeft hij middels lezingen op de Ars et Mathesis-dagen veel donateurs in aanraking gebracht met ruimtelijk verstek en deelgenoot gemaakt van zijn ontwerpen. Het jaarboek 2013 is geheel gewijd aan zijn werk.
Binnen Ars et Mathesis is hij ook bekend geworden door de naar hem vernoemde Knoop die in het logo van Ars et Mathesis is terug te vinden en vanaf 2000 de omslag van het tijdschrift Arthesis sierde. Meer daarover is te vinden in arthesis09-3 en arthesi09-4.