Zutphen concreet

Onder de naam Zutphen concreet vindt van 15 juni tot en met 18 augustus 2019 een kunstmanifestatie plaats op en in verschillende binnen- en buitenlocaties in de binnenstad van Zutphen. Er worden beelden, schilderijen, glasobjecten en andere kunstwerken tentoongesteld die gemaakt zijn in de geest van concrete kunst: kunst die volgens vastgestelde regels en wetmatigheden tot stand komt en gemaakt wordt door kunstenaars die uitgaan van vaste maten en verhoudingen van elementen, van een bepaalde ordening of herhaling van elementen en dat alles binnen afspraken en regels die van te voren (meestal door de kunstenaar zelf) zijn vastgelegd.

Door ervaren curatoren Eef de Graaf en Roland de Jong Orlando zijn 38 landelijk en internationaal werkende kunstenaars geselecteerd om aan deze manifestatie deel te nemen, daaronder enkele aan Ars et Mathesis verwante kunstenaars.

Voor meer informatie zie www.zutphenconcreet.nl