Rondleiding langs de Doorbraak

De Doorbraak is een 13 kilometer lange beek die door het waterschap Vechtstromen ter hoogte van Almelo is aangelegd. De aanleg van de beek was nodig om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug.

Verspreid langs deze 13 kilometer lange beek staan zeven kunstwerken van Rinus Roelofs. Donderdag 22 juni 2017 heeft het bestuur van Ars et Mathesis een rondleiding gehad langs de Doorbraak waarbij uiteraard de nadruk viel op de kunstwerken. Elk kunstwerk werd door Rinus van een korte toelichting voorzien.
Niet alleen vanwege de kunstwerken kan het bestuur een wandeling, fietstocht of rondleiding langs de Doorbraak van harte aanbevelen.

Voor nadere informatie over de Doorbraak: www.vechtstromen.nl/dedoorbraak of www.landschapoverijssel.nl/doorbraak