Professor Frederik van der Blij overleden

Professor Frederik van der Blij

Ons bereikte het droevige bericht dat op 27 januari j.l. Prof. F. van der Blij in de leeftijd van 94 jaar is overleden. Hij was in december 1983 mede-oprichter en eerste voorzitter van Ars et Mathesis. In de eerste decennia van het bestaan van Ars et Mathesis viel hij vooral op door zijn combinatie van professionaliteit en interesse voor onconventionele benaderingen. Nadat hij in maart 1989 als voorzitter was opgevolgd door Henk van Tongeren heeft het bestuur nog tot september 1998 als gewoon bestuurslid van zijn wijsheid en kennis kunnen genieten. Wij herinneren hem vooral als een bijzonder aimabel mens.