De bomen van Pythagoras

geconstrueerde groei

Dit is de catalogus met toelichtende tekst bij de gelijknamige tentoonstelling. Deze was van 6 september tot 24 november 2003 in het Mondriaanhuis Museum te Amersfoort in samenwerking met de Stichting Ars et Mathesis.

De bomen van Pythagoras is nog te bestellen bij het secretariaat.
Het kost €5 exclusief een bijdrage in de verzendkosten van €3,90. (Verzendkosten buiten Nederland €7,75 .)
Over te maken op bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk onder vermelding van Bomen van Pythagoras.