Cursus kunst ontmoet wiskunde

Een cursus van zes zaterdagochtenden in het najaar van 2021 aan de Volksuniversiteiten van Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Klik op de afzonderlijke plaatsnamen voor meer specifieke informatie en inschrijven.

Een herhaling vanwege succes in het najaar van 2020

Overal in Nederland zijn er kunstobjecten of design ontwerpen te zien waar een structuur of patroon in zit. Het kan om oude of nieuwe kunst gaan, het kunnen objecten in de openbare ruimte of werken in musea/tentoonstellingen zijn. En bij design kan men denken aan vloerbedekkingen (ook met oude tegels) of een servies enzovoort. Met het beeld van een cirkel, driehoek of vierkant kunnen we naar deze objecten kijken en dan tot leuke ontdekkingen en inzichten komen en daarmee onze ervaringen opdoen.

Met kunstwerken als uitgangspunt gaan we ook zelf met potlood, driehoek en passer aan de slag om zo meer inzicht in kunstobjecten te krijgen. Maar ook door vouwen met papier of werken met speciale bouwdoosjes kan men dat bereiken. Op deze wijze is het mogelijk dat we zelf bijvoorbeeld een islamitisch patroon maken of een zogenaamd “onmogelijk figuur”.

Aan het einde van elke les komen er nog enkele voorbeelden van kunstwerken voorbij die de activiteit nog eens extra ondersteunen.

Iedereen weet wat een cirkel, driehoek en een vierkant is, iedereen kan tot 100 tellen, dat is genoeg.

Een toets is niet aan de orde, het gaat erom met plezier op ontdekkingsreis te gaan waarbij een kunstenaar al onderzoekend al bezig is geweest. We leggen zo een verband tussen kunst en de exacte wetenschap wiskunde en dan blijkt dat wiskunde zich soms kunstzinnig kan uitdrukken. En het is bijna automatisch dat symboliek en cultuur om de hoek komen kijken, denk bijvoorbeeld aan het Yin-Yang teken.

Bart Heukelom

Begonnen als uitgever van educatieve boeken, daarna directeur van een stichting en docent in middelbaar en hoger onderwijs. Onder andere tien jaarbestuurslid van Ars &Mathesis. Werkt nu verder aan het project “kunst ontmoet wiskunde”. Zie www.kunstontmoetwiskunde.nl