Wijziging bestuur

Onlangs heeft ons bestuurslid Rinus Roelofs te kennen gegeven het bestuur te verlaten. Hij gaat zich wijden aan een promotie-onderzoek aan de Universiteit van Leuven. Zijn plaats in het bestuur is ingenomen door Melle Stoel uit Amsterdam. Helemaal verlaten zal Rinus ons niet, want hij blijft zijn inmiddels  jaarlijkse bijdrage aan de Ars et Mathesis-dag leveren.