Hans de Rijk (Bruno Ernst) - Onmogelijke figuren

[figuren] [informatie]

begin Figuren

derijk-spiegelroos.jpg (8025 bytes)       derijk-schaak.jpg (10517 bytes)
"Misleiding", 1985 "Spiraal", 1985
  

begin Informatie
Bruno Ernst is één van de pseudoniemen van Hans de Rijk (1926). ‘Nescius omnium curiosum’ ofwel ‘Ik weet niets en ben nieuwsgierig naar alles’ is zijn lijfspreuk. Hij schrijft "om anderen te vertellen hoe interessant en de moeite waard datgene is wat mij ook zo getroffen heeft". Hij brengt het ook constructief in beeld.

Als leraar wis- en natuurkunde met een bijzondere belangstelling voor visuele perceptie, was hij vanaf 1956 bevriend met M.C. Escher en schreef meerdere boeken (waaronder De Toverspiegel van M.C. Escher) en een aantal artikelen over diens werk.

In 1984 leerde Bruno Ernst de Zweedse kunstenaar Oscar Reutersvärd kennen - de beeldend kunstenaar die in 1934 de eerste onmogelijke figuur tekende: het begin van een indrukwekkend oeuvre dat nog steeds groeit. Voor Bruno Ernst betekende dit ook het begin van het creëren van onmogelijke figuren, waaronder begrepen het realiseren van ruimtelijke constructies die vanuit een bepaald punt gezien onmogelijke figuren waren.

In 1985 organiseerde hij samen met een aantal kunstenaars uit binnen- en buitenland in het Museum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht de tentoonstelling IMPOSSIBLE FIGURES, en hij publiceerde verscheidene boeken over dit onderwerp en vele andere.

Samen met Prof. F. van der Blij richtte Bruno Ernst de Stichting Ars et Mathesis op. Ook was hij mede-oprichter/stichter van bijvoorbeeld de Volkssterrenwacht Simon Stevin, de Zonnewijzerkring, Mercator en de tijdschriften Pythagoras en Archimedes.

Op deze website publiceerde hij van 2002-2004 een column over de raakvlkakken tussen kunst en wiskunde (zie Bruno's column)

Nadere inlichtingen:
e-mail: bruno_ernst@planet.nl

begin